Saturs atjaunots pirms ne vairāk kā 15 minūtēm
Šodien ir 2023. gada 26. septembris 11:50:20
Jaunākā informācija
Izvēlies kategoriju:
FOTO ZIŅAS
Parakstītā memoranda mērķis ir veicināt Rīgas iedzīvotāju labklājību un pilsētas ilgtspējīgu attīstību, veicinot pilsētas iedzīvotāju un viņu veidoto nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanā Rīgas pilsētas pašvaldībā, uzlabojot pārvaldes struktūru darbību un veicinot demokrātijas attīstību.
Šodien viesnīcā "Gutenbergs" notika partijas "Pilsoniskā savienība" rīkotā konference "Valsts pārvalde: no "vājuma" līdz "liekajam svaram"". Konference tika rīkota ar mērķi fiksēt galvenās problēmas, kas kavē kvalitatīvu valsts pārvaldes darbību, kā arī analizēt šīs problēmas un ģenerēt jaunas idejas labākai un efektīvākai pārvaldībai.