Saturs atjaunots pirms ne vairāk kā 4 stundam
Šodien ir 2024. gada 29. februāris 20:27:10
Makroekonomika » Sarūk Latvijas banku zaudējumi
Izvēlies kategoriju:
Rādīt informāciju: Ziņas Foto ziņas Preses relīzes Tirgus ziņas Intervijas
Sarūk Latvijas banku zaudējumi
Autors: Solvita Barkāne, 26/07/2010 14:08

Latvijas banku darbības rādītāji 2. ceturksnī ir bijuši atbilstoši normatīvu prasībām un saglabājās augsti, t.i. banku sektora likviditātes rādītājs jūnija beigās sasniedza 64.5%, savukārt kapitāla pietiekamības rādītājs bija 14.2%  (2010. gada 1. ceturkšņa beigās attiecīgi – 62.8% un 14.2%), liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegtā informācija.

Turklāt CEBS stresa testā izmantotais 1. līmeņa kapitāla rādītājs (pašu kapitālā iekļaujot tikai augstākās kvalitātes kapitāla elementus: apmaksāto akciju kapitālu un rezerves, kā arī iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu) jūnija beigās bija 11.2% pie regulatorā minimuma 4%.

2010. gada 1. pusgada laikā kapitālu palielinājušas deviņas bankas kopumā par 150.3 miljoniem latu un jūnija beigās banku sektora apmaksātais pamatkapitāls sasniedza 1.75 miljardu latu (tai skaitā – 2009. gada laikā kapitālu palielinājušas 13 Latvijas bankas kopumā par 998.2 miljoniem latu).

Banku sektora kopējie zaudējumi 2010. gada 1. pusgadā sasniedza 249.5 miljonus latu, un tie ir par 28% mazāki nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, kad zaudējumi sasniedza 346.8 miljonus latu. 2010. gada 1. pusgadā ar peļņu strādāja astoņas Latvijas bankas un viena ārvalstu bankas filiāle (tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 14.3%) kopā nopelnot 6.2 miljonus latu. Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem jūnija beigās sasniedza 70 miljonus latu.

2010. gada 2. ceturksnī, jau trešo ceturksni pēc kārtas, ir palielinājies banku piesaistīto noguldījumu atlikums, t.i. par 4.5% jeb 444 milj. latu un jūnija beigās sasniedza 10.2 miljardus latu, t.sk. rezidentu noguldījumu atlikums palielinājās par 1.8%, bet nerezidentu noguldījumu atlikums – par 9.3%.

Banku sektora kredītportfelis 2010. gada 2. ceturksnī kopumā saruka par 1.7% jeb 256 miljoniem latu, t.i. līdzīgā tempā kā iepriekšējā ceturksnī, jeb 0.6% vidēji ik mēnesi un jūnija beigās sasniedza 14.9 miljardus latu, t.sk. rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums samazinājies nedaudz lēnāk nekā rezidentu uzņēmumiem izsniegto kredītu atlikums, t.i. attiecīgi par 1% un 1.7%, tajā pat laikā desmit Latvijas banku un trīs ārvalstu banku filiāļu kredītportfeļi ceturkšņa laikā ir palielinājušies (ar kopējo tirgus daļu banku sektora kredītportfelī 14.5%).

Jūnija beigās bez maksājumu kavējuma bija 71.4% no banku izsniegtajiem kredītiem (2010. gada 1. ceturkšņa beigās – 72.5%). Kredītu kvalitātei stabilizējoties turpina samazināties kredītu ar maksājumu kavējumiem atlikuma pieauguma temps un 2010. gada 2. ceturksnī tas bija 2.2% (2010. gada 1. ceturksnī – 6.1%). Arī kredītu ar maksājumu kavējumu, kas pārsniedz 90 dienas, apmēra pieauguma tempi ir samazinājušies līdz 4.1% pārskata ceturksnī (2010. gada 1. ceturksnī – 7.5%) un to īpatsvars banku kredītportfelī kopš maija beigām nav mainījies, t.i. 19%. Kredītos ar maksājumu kavējumu virs 90 dienām lielākais īpatsvars bija rezidentu mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem mājokļa iegādei (27.3%) un rezidentu uzņēmumiem operācijām ar nekustamo īpašumu izsniegtajiem kredītiem (25.5%).

Bankām turpinot darbu ar grūtībās nonākušajiem klientiem 2010. gada 2. ceturksnī palielinājās pārstrukturēto kredītu apjoms un jūnija beigās sasniedza 2.9 miljardus latu jeb 19.6% no kopējā banku kredītportfeļa (2010. gada 1. ceturkšņa beigās – 18.1%). 69% no pārstrukturēto kredītu apjoma bija kredīti juridiskām personām. Pārskata ceturksnī turpināja palielināties atgūšanas procesā esošo kredītu apjoms un jūnija beigās tas sasniedza 1.7 miljardus latu jeb 11.6% no kopējā banku kredītportfeļa (2010. gada 1.ceturkšņa beigās – 10.8%). 54% no atgūšanas procesā esošo kredītu apjoma bija kredīti juridiskām personām.

Banku uzkrājumu nedrošajiem kredītiem pieauguma temps ir samazinājies no 44% vidēji ik ceturksni 2009. gadā līdz 6.9% 2010. gada 2. ceturksnī un izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem kopējais apmērs banku sektorā jūnija beigās sasniedza 1.7 miljardus latu jeb 11.2% no banku kopējā kredītportfeļa (2010. gada 1. ceturkšņa beigās – 10.3%).

KOMENTĀRI
Jūs varat pievienot savu komentāru ziņai, kas tiks nosūtīts portāla redaktoram. Ja tas saturēs aktuālu un redakcijai saistošu informāciju, ziņa tiks papildināta ar Jūsu iesūtīto komentāru un Jūs vai Jūsu norādītā persona tiksiet norādīti kā ziņas papildinājuma pirmavoti.


Tavs vārds:
Tavs e-pasts:
Vēlos saņemt citus jaunākos komentārus par šo rakstu, savā e-pastā!
Tava ziņa:
Uz augšu