Atjaunina aviokompāniju sarakstu, kurām aizliegts ielidot Eiropas gaisa telpā
Autors: Solvita Barkāne, 06/07/2010 16:06

Eiropas Komisija ir atjauninājusi aviokompāniju sarakstu, kurām aizliegts darboties Eiropas Savienībā, lai tajā iekļautu vienu Surinamas gaisa pārvadājumu uzņēmumu un paplašinātu darbības ierobežojumus Iran Air. Turklāt divi Indonēzijas gaisa pārvadājumu uzņēmumi ir svītroti no to aviokompāniju saraksta, kuru darbība ir aizliegta.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass paziņoja: ''Mēs nevaram atļauties pieļaut kompromisus attiecībā uz lidojumu drošību. Ja mums ir pierādījumi, ka gaisa pārvadātāji neveic drošības darbības vai arī regulatori neizpilda savu pienākumu piemērot drošības standartus, mums jārīkojas, lai mūsu iedzīvotajiem, kad tie ceļo, garantētu  lidojumu drošību.  Mēs esam gatavi palīdzēt valstīm, kurām nepieciešams uzlabot tehniskās un administratīvās iespējas pienācīgu drošības standartu garantēšanai civilās aviācijas jomā. Komisija strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūru, lai vēl vairāk pastiprinātu savus centienus tehniskās palīdzības sniegšanā."

Četrpadsmito reizi atjauninātajā aviokompāniju sarakstā, kurām ir aizliegts darboties ES, ir iekļauts Surinamas gaisa pārvadājumu uzņēmums Blue Wing Airline, ņemot vērā dalībvalsts veiktos pasākumus pēc vairākām šī gaisa pārvadātāja avārijām un nopietnos trūkumus, kas atklāti gaisa kuģu perona pārbaudēs.

Pamatojies uz Irānas apmeklējuma rezultātiem, kuru vadīja Komisija un kurā piedalījās dalībvalstu un EASA eksperti, lai pārbaudītu kā Iran Air  īsteno pasākumus, par kuriem Aviācijas drošības komitejas pēdējā sanāksmē 2010. gada martā  paziņoja Irānas aviācijas organizācija un gaisa pārvadātājs, Aviācijas drošības komiteja vienbalsīgi atbalstīja gaisa pārvadātājumu uzņēmumam Iran Air noteikto darbības ierobežojumu paplašināšanu, lai izslēgtu no darbībām ES tā gaisa flotes  kuģus Airbus A-320 un Boeing B-727 un B-747.

Ar šo atjaunināšanu Komisija arī atzina uzraudzības uzlabojumus, kurus veikušas Indonēzijas kompetentās iestādes. Šie uzlabojumi ļāva Aviācijas drošības komitejai atbalstīt divu Indonēzijas gaisa pārvadājumu uzņēmumu izslēgšanu no saraksta — Metro Batavia un Indonesia Air Asia.

Tāpat Komisija atzinīgi vērtē Gabonas civilās aviācijas iestādes panākumus korektīvo pasākumu plāna īstenošanā, kura mērķis ir novērst ICAO identificētos trūkumus, un nolēma atļaut gaisa pārvadātājam Afrijet, kuram ir ļauts ar ierobežojumiem darboties ES, pievienot vēl vienu kuģi savai šādiem pakalpojumiem izmantotajai gaisa flotei.

Saistībā ar šo atjaunināšanu Albānijas civilās aviācijas iestāde tiek mudināta pastiprināt uzraudzību saistībā ar gaisa pārvadātājiem un turpināt īstenot rīcības plānu, par kuru vienojās ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (EASA), lai piešķirtu prioritāti tām jomām, kuras rada drošības problēmas, un paātrinātu tās tehnisko un administratīvo iespēju uzlabošanu.

Šodien atjauninātajā Kopienas sarakstā ietver četrus pārvadātājus, kuru darbība Eiropas Savienībā ir pilnībā aizliegta. Ariana Afghan Airlines no Afganistānas, Blue Wing Airlines no Surinamas, Siem reap Airways International no Kambodžas un Silverback Cargo Freighters no Ruandas. Kopumā ir aizliegta visu gaisa pārvadātāju, proti, kopā 278 aviokompāniju, darbība no 17 valstīm.