Latvijas uzņēmējiem ir iespēja piedalīties Haiti palīdzības projektos
Autors: Solvita Barkāne, 03/02/2010 13:51

Uzņēmējiem ir  iespēja, sadarboties ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, sniegt palīdzību Haiti zemestrīces seku likvidēšanā.

Sadarbība ar ANO uzņēmumiem paver  jaunas iespējas profesionālajai izaugsmei, unikālas pieredzes uzkrāšanai, kā arī noieta tirgus un klientu loka paplašināšanai. Uzņēmējiem, kas vēlas sadarboties ar ANO kā biznesa darījumu partneri, ir izveidotas atsevišķas mājas lapas, kurās tiek publicēta pilna informācija par visiem ANO izsludinātajiem iepirkumu konkursiem.

ANO, kas ir vadošā koordinējošā institūcija humanitāro krīžu gadījumos, šobrīd veic vajadzību novērtējumu un gatavo attiecīgus palīdzības pieprasījumus. Arī Latvijas uzņēmējiem ir iespēja piedalīties ANO publicētajos iepirkumu/pakalpojumu konkursos. Minētie konkursi tiek izsludināti oficiālajā ANO mājas lapā.

Balstoties uz Haiti neatliekamās palīdzības vajadzību novērtējumu, šobrīd ir izsludināts iepirkuma konkurss ANO stabilizācijas misijas Haiti (MINUSTAH) atbalstam.Uzsākoties Haiti atjaunošanas fāzei, sagaidāms, ka tiks izsludināti jauni ANO konkursi.

Lai uzņēmēji varētu pretendēt uz ANO pasūtījumiem, ir jāreģistrējas oficiālajā ANO piegādātāju sarakstā (United Nations Global Marketplace).

ANO datu bāze darbojas pēc „vienas pieturas aģentūras” principa, kur attiecīgais pretendents var norādīt savas jomas profilu, iepirkumu apmēru, mērķa reģionu (piem. pēc ģeogrāfiskā novietojuma) utt. Oficiāli reģistrētajiem potenciālajiem piegādātājiem tiek personīgi izsūtīti piedāvājumi, atbilstoši viņu profilam.

Pašlaik, lai palīdzētu pārvarēt zemestrīces radītās sekas, dažādu pasaules valstu un starptautisko organizāciju kopējā sniegtā palīdzība ir apm. 2.2 miljardi ASV dolāru.