Apaļā galda diskusija par Baltijas jūras reģiona stratēģiju
Autors: BNA, 10/06/2009 14:26


Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija šodien organizēja apaļā galda diskusiju par Baltijas jūras reģiona stratēģiju.
2007. gada decembrī Eiropadomē tika panākta vienošanās par ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam izstrādi, kuru Eiropas Komisijai (EK) tika uzdots iesniegt līdz 2009. gada jūnijam. Tā iecerēta kā ES iekšējā stratēģija ar mērķi koordinēt reģiona ES dalībvalstu, reģionālo organizāciju, finanšu institūciju, NVO un citu ieinteresēto pušu centienus Baltijas jūras makroreģiona līdzsvarotas attīstības veicināšanā. Diskusijas ES Padomē un lēmuma par stratēģiju pieņemšana Eiropadomē plānotas Zviedrijas ES prezidentūras laikā 2009.gada otrajā pusē.

Atbilstoši Eiropadomes uzdevumam Eiropas Komisija plāno 10.jūnijā nākt klajā ar ziņojumu par stratēģiju un rīcības plānu tās īstenošanai. Lai popularizētu un skaidrotu stratēģijas uzdevumus un nozīmi, reģiona ES dalībvalstu galvaspilsētās un arī Briselē šajā dienā vienlaicīgi notiek informatīvie pasākumi, semināri, diskusijas un preses konferences.  
 
Diskusiju ievadīja EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca. EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta pārstāvis Olivjē Bodlē (Olivier Baudelet) iepazīstināja ar stratēģijas koncepciju un mērķiem. Savukārt Ārlietu ministrijas ES direkcijas vadītāja – vēstniece Ilze Juhansone informēja par Latvijas ieguldījumu stratēģijas izstrādes gaitā. Apaļā galda dalībniekiem bija iespēja iegūt informāciju par stratēģiju un ar to saistīto rīcības plānu, kā arī apmainīties viedokļiem.

Uz diskusiju bija aicināti sociālie partneri, Baltijas jūras reģiona eksperti un pētnieki, nozaru ministriju, mediju un nevalstisko organizāciju, kā arī reģiona ES dalībvalstu vēstniecību pārstāvji.