Noslēgusies PTO 7.Ministru konference
Autors: Solvita Barkāne, 03/12/2009 17:36

No 30.novembra līdz 2.decembrim Ženēvā notika Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) 7.Ministru konference. Konferences ietvaros ministri pārrunāja aktuālos PTO darba programmas jautājumus, tai skaitā, Dohas attīstības raunda (DDA) sarunas, PTO ieguldījums protekcionisma ierobežošanā, globālās ekonomikas atveseļošanā un izaugsmē, tirdzniecība un attīstības jautājumi, tirdzniecības un klimata jautājumi, reģionālie tirdzniecības līgumi un jaunu valstu iestāšanās PTO procesi.

Neskatoties uz to, ka konferences darba kārtībā jautājumam par DDA sarunām nebija centrālā loma, PTO dalībvalstis pauda atkārtotu atbalstu DDA sarunu noslēgšanai 2010.gadā. Ministri uzsvēra DDA sarunu raunda nozīmi globālās ekonomiskās izaugsmes veicināšanā un tā lomu attīstības valstu tālākai integrācijai starptautiskajā tirdzniecības sistēmā. 

Ministri atzinīgi novērtēja PTO ieguldījumu protekcionisma ierobežošanā, apkopojot ekonomiskās krīzes apstākļos ieviestos valstu tirgus aizsardzības pasākumus un atgādinot par to negatīvajām sekām.

Papildus PTO dalībvalstu ministri pieņēma lēmumus par moratoriju atkārtotu pagarināšanu attiecībā uz strīdus izšķiršanas lietu ierosināšanu intelektuālā īpašuma tiesību jomā un muitas nodevu nepiemērošanu elektroniskajā tirdzniecībā.

PTO dalībvalstis vienojās, ka nākamā ministru konference notiks 2011.gada beigās.