Biznesa augstskolai Turība pirmo reizi piešķirti valsts līdzekļi budžeta vietām
Autors: Līga Ozoliņa, 06/02/2009 13:40